top of page

En professionell idrottare tränar upp till 2000 timmar om året, för att vara bäst när det gäller.

En professionell ledare tränar som minst 286* timmar om året, för att vara bäst när det gäller.

ÖPPNA KURSER

Ett framgångsrikt ledarskap kännetecknas av ett mellanmänskligt och humant beteende där ledaren

fokuserar en professionell vilja på organisationens framgång, och individens utveckling!

 En ledares främsta uppgift är bara en - att hjälpa sin medarbetare att lyckas!

Självledarskap

För att du skall fungera optimalt som ledare så krävs det att du har god självkännedom och har rätt verktyg för att uppnå en hög livstillfredsställelse och dina mål.

Det här är ett träningsläger för både knopp och kropp. Packa ner träningskläderna och förbered dig på egen utveckling.

Vi genomför på Bosön och på Varbergs kusthotell.

utomhus Aerobics

Ny som chef

För dig som är ny som chef eller för dig som vill ha en påfyllning av det grundläggande. Det är fokus på ledningssystemen, chef- och ledarskapsfrågor, operativ skicklighet™ samt att leda efter uppkomna situationer.

Utbildningen är på 1 dag.

Ung man med tablett

Emotionellt ledarskap

Att förstå sina egna och andra människors drivkrafter och konfliktförlopp är vad som utmärker ledare på nivå 5, ställt mot andra. Under kursen som pågår i 1 + 2 dagar lär vi oss hur vi motiverar och skapar utveckling för individen och organisationen parallellt.

utomhus Aerobics

A Greater leadership™

Ett omfattande program med ledarskapsträning baserat på samma modeller som inom självledarskapet, och ett par till. Det är en grupp om maximalt 12 personer och du följs personligt under ett kalenderår.

Unga företagskollegor

Utveckling & förändring

Att leda vid behov av utveckling och förändring mot individ och grupp - är vad denna utbildning fokuserar på. Du får med dig ett bra know-how om vad som händer  med människor & grupper, hur du ser det komma och hur du hanterar det. Dels ledarskapsnycklar och dels hur du inleder en större förändring.

Kursen är på 1 + 2 dagar.

nätverk

*En proffesionell ledare lägger förberedelser och reflektion för att lära känna och på bästa sätt utveckla och hjälpa sin medarbetare att lyckas, ca 5 timmar/vecka. Den proffesionella ledaren sitter med på sitt företags ledarskapsdagar och går på vidareutbildning 5 dagar/år samt läser som minst två böcker om året, vilka brukar ta cirka 8 timmar i anspråk/st.

bottom of page