top of page

LEDARSKAP

Ledarskap är en sak, att också skapat ledarskapsprinciper baserat på syfte och värderingsstyrning är ytterligare en dimension som ger förutsättningar för organisatorisk succé!

Ledarskapsdagar

Vi tar hel- eller delansvar för era ledarskapsdagar. Vi tänker oss hälsa & välmående, syftes- &värderingsstyrning och ledarskapsprinciper.

Föreläsningar, workshops, träning och diskussioner.

Man Speaker

Föreläsning & WS

Föreläsning och workshops för att hålla momentum i utveckling av individ och organistion. Kloka inslag kan vara Operativ Skicklighet™, Tvärfunktionellt samarbete, Utveckling & Förändring. Eller varför inte kring en ledares främsta uppgifter.

brainstorming

Ledarutveckling

Skräddarsydda utvecklingsdagar på 1-8 dagar, i en enkelhet eller i ett utvecklingsprogram över 1 - 3 år. 

Framgångsrik arbetslag

Öppna chefskurser

Välkommen på någon av våra öppna kurser, eller hämta inspiration till ett upplägg internt. Klicka här.

Image by Andreas Klassen
bottom of page