LEDARSKAP

Ledarskap är en sak, att också skapat ledarskapsprinciper baserat på syfte och värderingsstyrning är ytterligare en dimension som ger förutsättningar för organisatorisk succé!

Ledarskapsdagar

Vi tar hel- eller delansvar för era ledarskapsdagar. Vi tänker oss hälsa & välmående, syftes- &värderingsstyrning och ledarskapsprinciper.

Föreläsningar, workshops, träning och diskussioner.

Man Speaker

Föreläsning & WS

Föreläsning och workshops för att hålla momentum i utveckling av individ och organistion. Kloka inslag kan vara Operativ Skicklighet™, Tvärfunktionellt samarbete, Utveckling & Förändring. Eller varför inte kring en ledares främsta uppgifter.

brainstorming

Ledarutveckling

Skräddarsydda utvecklingsdagar på 1-8 dagar, i en enkelhet eller i ett utvecklingsprogram över 1 - 3 år. 

Framgångsrik arbetslag

Öppna chefskurser

Välkommen på någon av våra öppna kurser, eller hämta inspiration till ett upplägg internt. Klicka här.

Image by Andreas Klassen