top of page

Om framtiden var fri att välja.

Hur skulle den då se ut?

State of the global workplace report_edi

Fakta - Engagemang

Gallup global workplace report

På global basis är endast 13% av medarbetarna engagerade. 24% är aktivt oengagerade och 63% är oengagerademan avsätter sin tid men inte energi eller engagemang.

"sleepwalking though their workday"

I sverige är 73% oengagerade - i snitt.

Brandgul - Operativ Skicklighet.jpg

Utveckla

Operativ skicklighet™

De flesta organisationer har en plan för sin verksamhet, ytterst få har en plan för sin viktigaste resurs - Människan.

Att utveckla er Operativa Skicklighet™ innebär att metodiskt skapa bästa möjliga effekt av företagets affärsidé och individens prestation.

Brandgul - Årskalender

Systematiskt

Den röda tråden

Våra verktyg och vårt samarbete präglas av att följa den röda tråden i ett årshjul. 

Att inkludera individ, team och organisation metodiskt och systematisk tar er från plan, till att göra, till ROI. 

Easy peasy.

Varför

FRAMÅT

1

Vi tar dig dit!

Enkelt och fokuserat.

Brandgul är experter på organisationsutveckling, teamutveckling och ledarskap. Genom att utveckla individer utvecklar vi organisationer!

Jag är ett stycke. Klicka här när du vill lägga till din egen text och redigera mig. Det är lätt.

utför arbete tillsammans

En smart process för smarta företag och ett hållbart utvecklingsarbete.

A Greater Company Process™

Processen består i dess enkelhet av en variation av omsorgsfullt utvalda verktyg och bygger på att organisationen har en vilja på att stora saker skall hända. Det kan handla om ekonomiska tal, om kundupplevelser och om arbetsmiljö - i de flesta fall så är det fokus på alla tre områdena - det brukar bli bäst då.

 

Verktyg och metod är vetenskapligt förankrat och vi hjälper er att räkna på utfallet i förväg.

 

Att beteende drivs av motivation för att uppnå en god självkänsla! Det är en god kunskap att ha!

A Greater Company Process™
A greate company process

Jag är ett stycke. Klicka här när du vill lägga till din egen text och redigera mig. Det är lätt.

BRANDGUL

Success is not for free!
Brandgul - på en A4

"Det blir som vi vill" - skriver vi under på. Men där lämnas två avgörande frågor att svara på!

  1. Vill vi i ledningsgruppen, teamet, organisationen samma lika - Har vi samma syn på framtiden vad avser färdriktning, mål och företagskultur?

  2. Om svaret på fråga 1 är Ja - Har ni en plan för hur ni hjälper era medarbetare och ledare till att lyckas, har alla valt att vara med?

Vilja driver engagemang, aktivitet och resultat!

Brandgul har som affärsidé att ge människor förutsättningar till att skapa en vald framtid och fantastiska arbetsplatser.

 

Våra två fokus är: Företaget skall fortsätta att utvecklas i sin affärsriktning och det skall vara kul att gå till jobbet! Det är med andra ord riktning kund genom medarbetare.

Vi har sysslat med utveckling av ledningsgrupper, ledare, team och organisationer sedan 2010. Våra kunder befinner sig i en mängd av olika branscher.

 

Det är människor som bygger framgångsrika organisationer!

Vi arbetar med vetenskapligt utvecklade instrument som ger insikt och som driver beteende och utveckling i en bestämd riktning!

Vi arbetar i framforskade processer och utvecklande metoder · Vi har ett humant perspektiv i alla frågor vi vidrör · Vi är affärsorienterade och vi har kul.

Framgång drivs av arbetsglädje!

Arbetsglädje byggs av enkla system, gemensamma mål och meningsfull utveckling.

I övrigt kan man ju alltid fråga sig vilken fest man helst skulle gå på. Den trevliga inbjudande eller den där man helt enkelt har mindre trevligt.

 

Budskapet är enkelt, var den fest du vill gå på!

Det som inte blir sagt, förblir osagt!

Vi är alltid på jakt efter nya framgångssagor, kontakta oss så pratar vi om det.

Höres!

BRANDGUL

2010

Etablerad sedan

370

Genomförda uppdrag

41

Kundföretag
Kontaktformulär

Tack, vi hör snart av oss

Är du konsult?

Vi söker efter duktiga kollegor i Göteborg med omnejd! Skulle det kunna vara du som är vår framtida kollega?

Passar du in i vårt erbjudande och våra värderingar? Slå en signal, eller skicka en e-post och en länk till din LinkedIn-profil.

FRAMGÅNGSFAKTORER
KONTAKT

2

kontakta oss!

Välj oss direkt, eller välj oss efter ett förutsättningslöst möte eller samtal.

bottom of page